Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε την δυνατότητα να εκτυπώσετε την βεβαίωση ωρών εισηγήσεών σας εισερχόμενοι στην Πύλη Εκπαιδευτών. Η βεβαίωση αποτυπώνει τις εισηγήσεις σας που πραγματοποιήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2010 και μετά, για τα επιμορφωτικά προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί και απολογισθεί από το ΙΝΕΠ. Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΙΝΕΠ χορηγεί βεβαιώσεις μόνο για τα επιμορφωτικά προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2010.

ΠΥΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Για την εισαγωγή στην ηλεκτρονική υπηρεσία παρακαλούμε να εισάγετε το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Προσβασή σας:
 
Όνομα Χρήστη:
*
:
Κωδικός Πρόσβασης:
*
:
     
Ξεχάσατε το όνομα χρήστη σας στην υπηρεσία

Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασή σας στην υπηρεσία

Ενημέρωση σχετικά με τον Γενικό Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Υπηρεσία Υποστήριξης:
Email Επικοινωνίας: instructors@ekdd.gr
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2131306396, 2131306269