ΜΗΤΡΩΟ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ


Καλώς ήλθατε στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύτηκε ο Νέος Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού (ΚΔΠ) του ΕΚΔΔΑ.


Από τη δημοσίευση του νέου Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού (ΚΔΠ) του ΕΚΔΔΑ (ΦEK B’ 3373/12-8-2020) έως τις 30-9-2020 δεν υποβάλλονται αιτήσεις ένταξης.


Αιτήσεις ένταξης στο Μητρώο ΚΔΠ του ΕKΔΔA βάσει του νέου Κανονισμού Διαχείρισης θα υποβάλλονται από 1-10-2020.


Τεχνική εξυπηρέτηση:

Email Επικοινωνίας: mitroo@ekdd.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2131306396