• Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με τον λογαριασμό που διαθέτετε στο TAXISnet(ΑΑΔΕ)

 • Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε την δυνατότητα να εκτυπώσετε την βεβαίωση ένταξης - διδακτικού σας έργου εισερχόμενοι στην Πύλη Εκπαιδευτών. Η βεβαίωση αποτυπώνει το διδακτικό σας έργο που πραγματοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο του 2010 και μετά, για τα επιμορφωτικά προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί και απολογισθεί από τις εκπαιδευτικές μονάδες του ΕΚΔΔΑ. Το Τμήμα Πιστοποίησης, Οργάνωσης και Αποδοτικότητας του ΕΚΔΔΑ χορηγεί βεβαιώσεις μόνο για τα επιμορφωτικά προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2010.

 • Επικαιροποίηση Λοιπών Στοιχείων Ενταγμένων Μελών στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού
 • ΠΥΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

  Καλώς ήλθατε στην Πύλη Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
  Σύνδεση χρηστών στην Πύλη Εκπαιδευτών μέσω της υπηρεσίας του Taxisnet.

  Για να εισέλθετε στην Πύλη Εκπαιδευτών απαιτείται πιστοποίηση η οποία πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας TAXISnet της ΑΑΔΕ και συνίσταται σε δύο ενέργειες:
  1. Πατήστε Είσοδος
  2. Θα προωθηθείτε στην υπηρεσία πιστοποίησης της ΑΑΔΕ όπου εισάγετε τον προσωπικό σας λογαριασμό TAXISnet.


  Είσοδος  Η εφαρμογή διαλειτουργεί με το web service της ΑΑΔΕ και τυχόν μη διαθεσιμότητα εισόδου μπορεί να οφείλεται σε μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας της ΑΑΔΕ.  Ενημέρωση σχετικά με τον Γενικό Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


  Υπηρεσία Υποστήριξης:
  Email Επικοινωνίας: instructors@ekdd.gr
  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2131306396