ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για την εισαγωγή στην ηλεκτρονική υπηρεσία παρακαλούμε να εισάγετε Όνομα Χρήστη (username) και Κωδικό Πρόσβασης (password):
 
Όνομα Χρήστη:
Κωδικός Πρόσβασης:
     


Αίτημα απόδοσης ρόλου υπευθύνου στην υπηρεσία

Ξεχάσατε το όνομα χρήστη σας στην υπηρεσία

Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασή σας στην υπηρεσία


Υπηρεσία Υποστήριξης:
Email Επικοινωνίας: foreis@ekdd.gr
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2131306396, 2131306269