ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Για την εισαγωγή στην ηλεκτρονική υπηρεσία παρακαλούμε να εισάγετε Όνομα Χρήστη (username) και Κωδικό Πρόσβασης (password):
 
Όνομα Χρήστη:
Κωδικός Πρόσβασης:
     


Εγγραφείτε στην υπηρεσία

   ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ MICROSOFT
Ξεχάσατε το όνομα χρήστη σας στην υπηρεσία

   Πρόσκληση συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων της Microsoft
Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασή σας στην υπηρεσία

   Οδηγίες εγγραφής στην online πλατφόρμα της Microsoft ESI


Υπόδειγμα Ηλεκτρονικής Αίτησης

   ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
«Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών»
Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Αίτησης

   Πρόσκληση - Εγκύκλιος: Υλοποίηση από το ΙΝ.ΕΠ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. του ειδικού προγράμματος πιστοποίησης «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών»
Ενημέρωση σχετικά με τον Γενικό Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  
Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το νέο Πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών»

Υπηρεσία Υποστήριξης:
Email Επικοινωνίας: onlineseminar@ekdd.gr
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2131306396