ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Για να εισέλθετε στην υπηρεσία απαιτείται πιστοποίηση μέσω της υπηρεσίας TAXISnet της ΓΓΠΣ:
  • BHMA 1: Πατήστε «Είσοδος στην υπηρεσία»
  • BHMA 2: Θα προωθηθείτε στην υπηρεσία πιστοποίησης της ΓΓΠΣ όπου εισάγετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
Η εφαρμογή διαλειτουργεί με το web service της ΓΓΠΣ και πιθανή αδυναμία εισόδου ενδέχεται να οφείλεται σε μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας της ΓΓΠΣ.
Είσοδος στην υπηρεσία