ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ 27ο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.Όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στον 27ο εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για αυτό το σκοπό.Η Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη


Εκτύπωση Εκτύπωση Ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής


Ξεχάσατε τον κωδικό επανασύνδεσης για εκτύπωση της Αίτησής σας

Ενημέρωση σχετικά με τον Γενικό Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων