ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ 29ο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.Όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στον 29ο εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για αυτό το σκοπό.Η Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη
Ενημέρωση σχετικά με τον Γενικό Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων