ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για την εισαγωγή στην ηλεκτρονική υπηρεσία παρακαλούμε να εισάγετε Όνομα Χρήστη (username) και Κωδικό Πρόσβασης (password):
 
Όνομα Χρήστη:
Κωδικός Πρόσβασης:
     


Αίτημα απόδοσης ρόλου υπευθύνου στην υπηρεσία

Ξεχάσατε το όνομα χρήστη σας στην υπηρεσία

Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασή σας στην υπηρεσία

Ενημέρωση σχετικά με τον Γενικό Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Υπηρεσία Υποστήριξης:
Email Επικοινωνίας: foreis@ekdd.gr
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2131306396