ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για την εισαγωγή στην ηλεκτρονική υπηρεσία παρακαλούμε να εισάγετε Όνομα Χρήστη (username) και Κωδικό Πρόσβασης (password):
 
Όνομα Χρήστη:
Κωδικός Πρόσβασης:
     


Αίτημα απόδοσης ρόλου υπευθύνου στην υπηρεσία

Ξεχάσατε το όνομα χρήστη σας στην υπηρεσία

Ενημέρωση σχετικά με τον Γενικό Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Υπηρεσία Υποστήριξης:
Email Επικοινωνίας: foreis@ekdd.gr
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2131306396