ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Για την εισαγωγή στην ηλεκτρονική υπηρεσία παρακαλούμε να εισάγετε το Όνομα Χρήστη σας (username) και τον Κωδικό Πρόσβασης (password) σας:
 
  Όνομα Χρήστη:
  Κωδικός Πρόσβασης:
 
     
Υπηρεσία Υποστήριξης:
Email Επικοινωνίας: onlineseminar@ekdd.gr
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2131306396, 2131306269Ο δικτυακός τόπος σχεδιάστηκε από το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τεχνικής Υποστήριξης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. copyright © 2016
Επικοινωνία
O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα και έχει ελεγχθεί σε φυλλομετρητή Internet Explorer.