Ηλεκτρονική Πύλη Σπουδαστών ΕΣΔΔΑΓια να εισέλθετε στην ηλεκτρονική υπηρεσία απαιτείται πιστοποίηση η οποία πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας TAXISnet της ΓΓΠΣ, Πατήστε Είσοδος

Θα προωθηθείτε στην υπηρεσία πιστοποίησης της ΓΓΠΣ όπου εισάγετε τον προσωπικό σας λογαριασμό TAXISnet.

Σας ενημερώνουμε για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αξιολόγησης είναι απαραίτητη η ανάγνωση του αρχείου των οδηγιών, καθώς σε αυτό περιέχονται σημαντικές πληροφορίες για τη συμπλήρωση της.

Οδηγίες ηλεκτρονικής αξιολόγησης