Ξεχάσατε τον κωδικό εκτύπωσης για εκτύπωση της Αίτησής σας;


Συμπληρώστε το ΑΔΤ ή τον Αρ. Διαβατηρίου σας, όποιο και ότι δηλώσατε στην αίτηση συμμετοχής σας, καθώς και την Ημερομηνία Γέννησή σας και θα σας αποσταλεί email με τον Κωδικό Εκτύπωσή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email address) που δηλώσατε στην αίτηση συμμετοχής σας.

Α.Δ.Τ.:
Συμπληρώστε με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες και ψηφία (χωρίς κενά) π.χ. ΑΣ123456
Αρ. Διαβατηρίου:
Συμπληρώστε με λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες και ψηφία (χωρίς κενά) π.χ. FG1234567
Ημερομηνία Γέννησης (ηη/μμ/εεεε)
*
:

(ηη/μμ/εεεε)
 
Επαλήθευση λέξης
*
:
Πληκτρολογήστε τους κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες που βλέπετε στην αριστερή εικόνα. Σε περίπτωση που κάποιοι χαρακτήρες δεν είναι ευανάγνωστοι, πατήστε "Ανανέωση" για να δημιουργηθεί ένας άλλος συνδυασμός χαρακτήρων


                 

H Τεχνική εξυπηρέτηση είναι διαθέσιμη μόνο με αποστολή email στο mtk@ekdd.gr