ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Για την εισαγωγή στην ηλεκτρονική υπηρεσία παρακαλούμε να εισάγετε Όνομα Χρήστη (username) και Κωδικό Πρόσβασης (password):
 
Όνομα Χρήστη:
Κωδικός Πρόσβασης:
     


Εγγραφείτε στην υπηρεσία

Ξεχάσατε το όνομα χρήστη σας στην υπηρεσία

Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασή σας στην υπηρεσία

Υπόδειγμα Ηλεκτρονικής Αίτησης

Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Αίτησης

Ενημέρωση σχετικά με τον Γενικό Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Υπηρεσία Υποστήριξης:
Email Επικοινωνίας: onlineseminar@ekdd.gr
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2131306396