ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Συμπληρώστε με Κεφαλαία Γράμματα.

Η συμπλήρωση των πεδίων με αστερίσκο είναι υποχρεωτική.
Η συλλογή, η διαχείριση και η επεξεργασία των απλών και ευαίσθητων δεδομένων που καλείστε να γνωστοποιήσετε, διέπονται από τις διατάξεις:
και υπόκεινται στους περιορισμούς που αυτές ορίζουν.
Η συλλογή και η επεξεργασία των στοιχείων, γίνεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ε.Π «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» για λογαριασμό και για τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) , με σκοπό την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου .


Α.Φ.Μ.
*
:
Όνομα
*
:
Επώνυμο
*
:
Όνομα Πατρός
*
:
Ημερομηνία Γέννησης
*
:
(ηη/μμ/εεεε)
 
Email
*
:
Επαλήθευση λέξης
*
:
Πληκτρολογήστε τους κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες που βλέπετε στην αριστερή εικόνα. Σε περίπτωση που κάποιοι χαρακτήρες δεν είναι ευανάγνωστοι, πατήστε "Ανανέωση" για να δημιουργηθεί ένας άλλος συνδυασμός χαρακτήρων