ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΡΟΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συμπληρώστε με Κεφαλαία Γράμματα.

Η συμπλήρωση των πεδίων με αστερίσκο είναι υποχρεωτική.
Η συλλογή, η διαχείριση και η επεξεργασία των απλών και ευαίσθητων δεδομένων που καλείστε να γνωστοποιήσετε, διέπονται από τις διατάξεις:
και υπόκεινται στους περιορισμούς που αυτές ορίζουν.
Η συλλογή και η επεξεργασία των στοιχείων, γίνεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ε.Π «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» για λογαριασμό και για τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) , με σκοπό την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου .


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ

Επιλέξτε το Yπουργείο/Γενική Γραμματεία/Ανεξάρτητη Αρχή που ανήκετε.
Υπουργείο/ Γενική Γραμματεία/ Ανεξάρτητη Αρχή
*
:
Αναζητήστε τον Φορέα σας (επιλέξτε αρχικά Υπουργείο/ Γενική Γραμματεία/ Ανεξάρτητη Αρχή), αν δεν υπάρχει στην λίστα συμπληρώστε το πεδίο Άλλος Φορέας.
Φορέας:     

Άλλος Φορέας: (ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ, π.χ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
Επιλέξτε την κατηγορία που ανήκει ο φορέας σας.
Κατηγορία Φορέα
*
:
Α.Φ.Μ. Φορέα
*
:
Τηλέφωνο Υπηρεσίας
*
:
Φαξ Υπηρεσίας
*
:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Όνομα Χρήστη στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Συμμετοχής σε Επιμορφωτικά Προγράμματα
*
:
ΠΡΟΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:
Α) Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ
Β) Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
Κωδικός Πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Συμμετοχής σε Επιμορφωτικά Προγράμματα
*
:
Email Επικοινωνίας
*
:
(EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
Επαλήθευση λέξης
*
:
Πληκτρολογήστε τους κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες που βλέπετε στην αριστερή εικόνα. Σε περίπτωση που κάποιοι χαρακτήρες δεν είναι ευανάγνωστοι, πατήστε "Ανανέωση" για να δημιουργηθεί ένας άλλος συνδυασμός χαρακτήρων


                                      

Παρακαλώ συμπληρώστε μέρος ή ολόκληρη την Επωνυμία του Φορέα σας και πατήστε Αναζήτηση.